SU - spørgsmål og svar


Hvornår kan jeg få SU?

Du har ret til SU fra det 1. hele kvartal efter det fyldte 18. år.
(Kvartalerne hedder januar, april, juli og oktober). 

Ex: har du fødselsdag       den 11. marts - vil du kunne få SU fra den 1. april
                                      den   1. juli - vil du kunne få SU fra den 1. oktober. 

Hvornår skal jeg søge SU? 

Du kan tidligst søge SU 1 måned før du er berettiget til SU. Du kan tidligst få udbetalt SU fra den måned hvor du har søgt SU.

Hvor og hvordan søger jeg SU? 

Du går ind på www.su.dk og søger elektronisk via MinSu.
Du skal bruge NemID for at logge dig ind.
Du skal også oprette en e-boks, hvis ikke du i forvejen har en via din netbank? I e-boksen vil du modtage alle meddelelser fra SUstyrelsen.

Hvornår kommer der penge - og hvor mange? 

De aktuelle satser vil du kunne se på MinSu.
Hvor mange penge DU får, vil du få en støttemeddelelse om i din e-boks.

Der er ikke kommet penge - hvad gør jeg? 

Du kan altid følge din ansøgning inde på minSU.
Er du udenlandsk statsborger eller søger du efter aktuel forældreindkomst, vil der typisk gå længere tid end de normale 2-3 uger.

Hvad hvis jeg også gerne vil have lån? 

Så udfylder du også pkt. 8 i ansøgningen. Du kan få lån fra og med den måned du ansøger om det.

Ønsker du lån midt i dit forløb, kan du søger direkte på MinSU.

Ønsker du at melde lånet fra på et tidspunkt, gør du det direkte på MinSU. Fristen for framelding er senest den 15. i måneden før, det skal få virkning.

Hvad du kan få i lån, hvordan det betales tilbage, rentesatser m.m. kan du tjekke på MinSU.

Min SU er gået ind på kontoen, men ikke mit lån - hvad gør jeg?

Tjekker om du har husket at godkende din låneplan, accepteret betingelser og vilkår for lånet - inde på minSU.

Mit kontonummer i banken er ændret - hvad gør jeg?        

Din SU udbetales til din NEMkonto og du skal derfor ikke oplyse om ændring af kontonummer. Men du skal sørge for at du har en NEMkonto. Læs evt. mere om NEMkonto. Hvis du ønsker at ændre din NEMkonto skal du henvende dig i banken eller på www.nemkonto.dk.

Jeg er udeboende - kan jeg få mere i SU? 

Hvis du er under 20 år, kan du i særlige tilfælde søge om at få stipendium med satsen som udeboende.

Der er fire forskellige muligheder: Dine forældre bor mindst 20 km væk fra gymnasiet. Du har mere end 75 min. offentlig transporttid, til eller fra skole. Du har boet ude i mindst 1 år før du nu er støtteberettiget (efterskole tæller med). Den sidste mulighed er at der er særlige forhold i dit hjem som gør, at man ikke med rimelighed kan forlange at du skal bo hjemme.

Alle kræver en form for dokumentation - så kom ind på skolens kontor og hør nærmere.

Du skal søge på et særskilt skema, som du kan hente her !

Du skal melde flytning ved folkeregistret pr. den 1. i en måned for at få SU med udeboendesats i samme måned. Flytter du pr. den 15. er det først fra den næstkommende 1. at du får udeboendesats.

Jeg bor/skal bo på kostskolen - hvordan gør jeg så? 

I langt de fleste tilfælde er der ikke noget problem i at få udeboendesats, men kom ind på skolens kontor og hør nærmere.

Du bestemmer selv, om du vil ændre din adresse på folkeregistret, men det er en god ide at din postadresse er på kostskolen: Fuglevænget 84, 8500 Grenaa.

Er du berettiget til SU ved uddannelsens start (altså august måned) - skal du være opmærksom på, at du ikke flytter ind på kostskolen til den 1. august og derfor først vil være berettiget til udeboendesats pr. den 1. september.

Jeg er ikke DK-statsborger og venter på min opholdstilladelse!

Du skal ansøge om SU en måned før du er berettiget, ligesom alle andre.
Opholdstilladelsen kan gives med tilbagevirkende kraft (vær selv opmærksom på, at søge om det), men det kan SU'en ikke.
Husk at fristen for at indsende de øvrige papirer er 3 uger. Indsendes de senere er det den nye modtagedato der gælder for din ansøgning.

Hvad må jeg tjene ved siden af SU? 

En hel del.
Du har et årsfribeløb, som er den samlede indtægt før skat, du må tjene ved siden af SU.

Årsfribeløbet bygges op af en lav sats, mellemsats og høj sats alt efter, om du i dit støtteår har måneder hvor du ikke modtager SU, ikke er under uddannelse osv. Hvilke satser der gælder for dig, kan du få oplyst på MinSu (hvor du også kan prøve regnemaskinen).
Kun hvis du tjener mere end dit årsfribeløb skal du melde din SU fra. Det skal du gøre direkte på www.su.dk.

Jeg er flyttet/vil flytte - skal SUstyrelsen have besked? 

Du skal altid melde flytning til folkeregistret og herfra vil SUstyrelsen automatisk få besked om din nye adresse.

MEN ændrer du din adresse fra hj.boende til udeboende eller omvendt, skal SUstyrelsen selvfølgelig have besked, da det så kan have betydning for den fremtidige tildeling af SU. Meddelelsen giver du elektronisk på et ansøgningsskema.
HUSK at give skolens kontor særskilt besked om din nye adresse.

Må jeg få udbetalt feriepenge og samtidig modtage SU? 

Ja. Du skal blot være opmærksom på at feriepengene tæller med i din årsindkomst i det år hvor de beskattes. Typisk vil de blive beskattet i det år de er tjent, men er du i tvivl så spørg på dit lokale skattekontor eller hos din arbejdsgiver.

Jeg har arvet (eller er i forvejen formuende) - hvilke konsekvenser får det? 

Du vil stadig modtage SU. Dog skal du huske at et eventuelt afkast, fx renteindtægter, tæller med i din årsindkomst.

Generel hjælp til skemaet! 

  • Pkt. 10 - du starter altid i md. 08 og slutter altid i md. 06.
  • Pkt. 22 - SUstyrelsen trækker automatisk oplysninger om dine forældres indkomstforhold, så kun hvis der er sket væsentlige ændringer skal der søges om aktuel forældreindkomst. Særligt skema skal også udfyldes.

Hvem er ansvarlig hvis der er fejl i mit ansøgningsskema? 

Det er du - så læs vejledningen og dine støttemeddelelser grundigt.
Som modtager af støtte fra det offentlige, er du underlagt strafansvar, når du giver dine oplysninger til os. Ligesom du har pligt til at give os besked, hvis der sker ændringer i dine forhold, der spiller ind på din SU. Se hvad du er forpligtet til, når du får SU.

Yderligere spørgsmål... 

Henvend dig til SU-medarbejderen (sekretær Jannie Vestergaard) på skolens kontor - eller prøv at tjekke:
www.su.dk

OBS OBS OBS

Alle skal søge SU elektronisk - og man kan tidligst søge en (1) måned før man er berettiget!

Orienter dig grundigt på MinSU og HUSK at få printet kvitteringsdelen ud når du søger:
Udeboende og er under 20 år,
Aktuel forældreindkomst eller
Udenlandsk statsborger

Vær OBS på, at der også skal printes særlige ansøgningsskemaer ud i ovenstående tilfælde, samt at fristen for at indsende papirerne er på 3 uger. Herefter vil det være den nye modtagedato der gælder for din ansøgning.
 

Læs mere om...


Vi hjælper gerne med at søge SU